INVESTOR

Connecting People AS er et konsulentselskap som leverer tjenestemegling til privat og offentlig sektor. 

Herunder megler vi tjenester innenfor rekruttering, regnskap, revisjon, forsikring og investor.

Vår visjon er å være den ledende leverandøren innen tjenestemegling 

– med bransjens mest fornøyde kunder.

Vi jobber for øyeblikket med to investorprosjekter innenfor

                                                                        - Helse

                                                                        - Sikkerhet

Ta gjerne kontakt med oss for informasjon om disse prosjektene

post@connectingpeople.no

.

.